Koop of verkoop van een paard: belang van een overeenkomst

Een koop- en verkoopovereenkomst wordt binnen de paardensector nog te vaak mondeling gesloten waarbij veel belang wordt gehecht aan vertrouwen. Een mondelinge overeenkomst is uiteraard een geldige overeenkomst, maar het nadeel is dat partijen niet of moeilijk kunnen bewijzen wat zij concreet zijn overeengekomen. Gelet op de emotionele en financiële waarde die de koop – verkoop van een paard  met zich meebrengt, is een schriftelijke overeenkomst dan ook essentieel.

Geüpdated maandag 10 oktober 2022
Koop of verkoop van een paard: belang van een overeenkomst - Equine Law

Waarop letten bij koop of verkoop van een paard

Als koper of verkoper wenst u de nodige bescherming ter voorkoming van latere geschillen en een eventuele rechtszaak. Heel wat betwistingen kunnen vermeden worden door de overeengekomen prijs schriftelijk vast te leggen, alsook het feit dat deze prijs overeenstemt aan de waarde van het paard in de staat waarin het zich bij levering bevindt.

Veel geschillen hebben immers betrekking op de verborgen gebreken bij een paard. Dit betekent dat het paard niet voldoet aan de eigenschappen die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Om deze reden is het belangrijk om de kenmerken en eigenschappen van het paard te vermelden (bv. reeds gekende gebreken). Dit is in het bijzonder in het belang van de verkoper die op deze manier de kans verkleint dat de koper de koop ontbindt op grond van non-conformiteit.

Vermeld reeds gekende gebreken.

Ook de doelomschrijving van de koop is van groot belang (bv. jumping, dressuur, recreatieve doeleinden, enz.). Het is bij de koop – verkoop van een paard niet voldoende om de doelomschrijving te beperkten tot “normaal gebruik”. Wat is immers een ‘normaal’ gebruik van een paard?

Laat het paard steeds keuren door een dierenarts en verwijs in de overeenkomst naar het veterinair onderzoek. Indien de keuring pas plaatsvindt na ondertekening van de overeenkomst, neem dan een opschortende voorwaarde op. Als het paard niet voldoet aan de veterinaire keuring dan kan de koper in dat geval nog steeds afzien van de koop.

Bij een internationale koop – verkoop is het tevens van belang de bevoegde rechtbank en het toepasselijk recht te bepalen.

Wat mag u al dan niet zelf bepalen in de overeenkomst?

Uiteraard dient in de overeenkomst eveneens te worden opgenomen: naam en adres van koper en verkoper, hoedanigheid van koper en verkoper (particulier of handelaar), identificatiegegevens van het paard, datum en plaats van levering, enz. Partijen hebben verder een grote vrijheid om te bepalen wat in de overeenkomst dient opgenomen te worden. Dit is echter niet het geval wanneer er sprake is van een consumentenkoop (particulier – handelaar) waarbij de wet dwingende werking heeft.

Het gebruik van standaard modelcontracten brengt enkele risico's met zich mee.

Het is tot slot af te raden om standaard modelcontracten te gebruiken. Dergelijke overeenkomsten voldoen niet aan de concrete vereisten bij een koop – verkoop van een paard. Overigens bestaat de kans dat u als koper een model kiest dat vooral tegemoet komt aan de belangen van de verkoper, wat u uiteraard niet verder helpt.

Dom & Partners Equine Lawyers helpt u als advocaat binnen het hippisch recht bij de opmaak van:

  • Een verkoop- of koopovereenkomst van een paard op maat zowel nationaal als internationaal;
  • een overeenkomst van mede-eigendom waarbij de eigendomsrechten tussen mede-eigenaars van een paard worden bepaald;
  • een overeenkomst tussen ruiter en eigenaar;
  • een transportovereenkomst;
  • alsook bij concessies, een leasingovereenkomst en een manege- of stallingsovereenkomst.

Meer advies nodig over hippisch recht?

Dom & Partners Equine Lawyers staat u bij in alle juridische kwesties over de paardenwereld. Vraag vrijblijvend om een afspraak in ons kantoor te Putte of Mechelen.

Maak een afspraak