HorseID: nieuwe regels registratie paarden

Sinds kort zijn de nieuwe regels van toepassing met betrekking tot de identificatie en het houden van paarden gelet op de Europese dierengezondheidswet (Animal Health Law). Lees er alles over in ons nieuw blogartikel.

Maarten Van der Aa - Equine Law
Maarten Van der Aa Advocaat-venoot
Leestijd: 2 minuten
Gepubliceerd op dinsdag 02 februari 2022
HorseID: nieuwe regels registratie paarden - Equine Law

Sinds kort zijn de nieuwe regels van toepassing met betrekking tot de identificatie en het houden van paarden gelet op de Europese dierengezondheidswet (Animal Health Law).

Deze nieuwe wetgeving betreft een verordening, wat betekent dat de regels rechtstreeks toepasselijk zijn in alle Europese lidstaten en dus in hun geheel bindend zijn in alle EU-landen.

Registratie inrichting

De belangrijkste wijziging binnen de paardensector betreft het feit dat de inrichtingen waar paardachtigen worden gehouden zich moeten registreren met ingang van 9 februari 2022. Elke verantwoordelijke inrichting heeft echter wel een periode om dit in regel te stellen en dit tot en met 31 juli 2022. De registratie gebeurt via de website www.horseid.be.

Onder inrichtingen wordt verstaan: elke particulier of professioneel verantwoordelijke van een plaats waar paarden worden gehouden (bv. stallen, boxen en weiden).

Op het einde van de overgangsperiode van 6 maanden, kan de houder zijn veulen niet meer identificeren als de plaats waar het wordt gehouden niet is geregistreerd. In dat geval bent u als houder van het paard in overtreding met de wetgeving hetgeen met sancties kan worden bestraft. Het paard in kwestie mag dan niet weggegeven, verkocht of geslacht worden.

Deze verplichte registratie maakt het mogelijk om alle paarden op te sporen die in contact zijn geweest met een paard met een gereglementeerde ziekte.

Bijhouden van een register

Verder dient een register van de aanwezige paarden bijgehouden te worden. U vindt verschillende modellen van register op de website van de Belgische Confederatie van het Paard.

Op deze wijze is het mogelijk om ten allen tijde te weten welke paarden in de inrichting aanwezig zijn of zijn geweest, steeds met het doel om in geval van ziekte de plaatsen te kunnen opsporen waar de paarden verblijven of verbleven hebben.

Nieuw model identificatie

Elk paard dat in België verblijft, is correct geïdentificeerd als:

  • er een identificatiedocument beschikbaar is dat overeenstemt met het Europese model;
  • er een microchip (chip) langs de linkerkant van de hals is ingeplant;
  • het paard in de databank HorseID is ingevoerd.

Tevens worden er nieuwe paspoortmodellen gebruikt voor nieuw geïdentificeerde paarden. De eerste delen met de gezondheidsinformatie zijn aangepast en de veiligheidsvoorschriften zijn aangescherpt. De vroegere documenten die vóór 2022 afgeleverd zijn, blijven evenwel geldig.

De FOD Volksgezondheid heeft de verantwoordelijkheid voor de identificatie van paardachtigen aan de Belgische Confederatie voor het Paard toevertrouwd. BCP is verantwoordelijk voor het beheer van de centrale databank voor de paarden (HorseID), de registratie van de plaatsen waar de paarden worden gehouden, de inzameling, het beheer en de correctie van de gegevens betreffende de identificatie en de registratie van de paarden, de exploitanten en de inrichtingen in HorseID.

De fokverenigingen blijven de identificatiedocumenten afleveren voor paarden die in een stamboek moeten worden ingeschreven.

Meer advies nodig over hippisch recht?

Dom & Partners Equine Lawyers staat u bij in alle juridische kwesties over de paardenwereld. Vraag vrijblijvend om een afspraak in ons kantoor te Putte of Mechelen.

Maak een afspraak