Aansprakelijkheid dierenarts

Beroepsaansprakelijkheid van dierenartsen: wat mag van een dierenarts worden verwacht?

Geüpdated dinsdag 10 oktober 2022
Aansprakelijkheid dierenarts - Equine Law

Indien de dierenarts een fout maakt bij een medische ingreep, zijn zorgvuldigheids- en informatieverplichting niet naleeft of bij de beoordeling van een paard een verkeerd advies geeft dan kan hij aansprakelijk gesteld worden op grond van wanprestatie en onzorgvuldig handelen. Dit is echter geen evidentie vermits de bewijslast bij de eisende partij ligt.

Een bijkomende moeilijkheid is dat dierenartsen steeds meer hun aansprakelijkheid uitsluiten bij overeenkomst, in hun algemene voorwaarden alsook in het keuringsverslag zelf (exoneratie). Dergelijk exoneratiebeding omvat een heel strikte beperking van de aansprakelijkheid en houdt in dat een dierenarts nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor gemaakte fouten, tenzij er sprake is van opzet. 

De dierenarts dient zich voor het uitvoeren van het onderzoek ook af te vragen of er sprake is van belangenvermenging. 

Bepaalde rechtspraak heeft reeds geoordeeld dat het uitsluiten van de aansprakelijkheid een te zware last oplevert voor de opdrachtgever waarbij de rechtbank wees op de mogelijkheid om zich te verzekeren tegen schade wegens onzorgvuldig handelen. Deze stelling heeft echter geen meerderheid vermits andere rechtspraak dergelijke uitsluiting niet als onredelijk bezwarend beschouwt. Het veterinair verslag is immers een momentopname waardoor het geen absolute zekerheid biedt dat het paard ongeschonden is. Het bewijs van een opzettelijke fout van de dierenarts is in die zin zeer moeilijk, doch niet onmogelijk. De kans op slagen is afhankelijk van de concrete omstandigheden: wordt er toepassing gemaakt van algemene voorwaarden, staat de uitsluiting van de aansprakelijkheid alleen in de algemene voorwaarden of eveneens in het verslag, zijn de algemene voorwaarden correct meegedeeld en welke fout werd er concreet gemaakt?

De dierenarts dient zich voor het uitvoeren van het onderzoek ook af te vragen of er sprake is van belangenvermenging. Het is daarbij raadzaam dat een dierenarts het onderzoek weigert wanneer hij/zij aanvoelt dat er geen ruimte is om het paard negatief te beoordelen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de dierenarts al over gevoelige informatie van het paard beschikt van bij een vorige eigenaar of bij een niet meewerkende verkoper die geen of weinig informatie wenst te verschaffen.

In voormelde situaties is het altijd verstandig om zowel als koper, verkoper of dierenarts juridisch advies in te winnen. Dom & Partners Equine Lawyers staat u graag bij u in deze materie.

Meer advies nodig over hippisch recht?

Dom & Partners Equine Lawyers staat u bij in alle juridische kwesties over de paardenwereld. Vraag vrijblijvend om een afspraak in ons kantoor te Putte of Mechelen.

Maak een afspraak